เครื่องปรับแต่งเสียงแบบอนาลอก
  เครื่องปรับแต่งเสียง ระบบอนาลอก ที่ครบครันสำหรับงานที่ต้องการรายละเอียดของเสียง ให้ความโปร่งใสไร้ความเพี้ยนในทุกการปรับแต่ง ให้ผลที่เหมาะสมกับแหล่งสัญญาณเสียงทุกชนิดอย่างลงดัว
ข้อมูลเพิ่มเติม...
 
 
  เครื่องทำมาสเตอร์ริ่ง
  อุปกรณ์สำคัญคุณภาพสูงสำหรับห้องมาสเตอร์ริ่ง ที่ออกแบบโดยวิศวกรบันทึกเสียงและโปรดิวเซอร์ Leif Mases เพื่อการใช้งานที่คล่องตัวและละเอียดแม่นยำ
  ข้อมูลเพิ่มเติม...
 
  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
  Prism Sound audio converters are synonymous with uncompromising sound quality and state-of-the-art technology.
  ข้อมูลเพิ่มเติม...

  เครื่องมือวัดและทดสอบ
  คำตอบสำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์เสียงคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะหา
ได้ในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม...
 
 
 
  ระบบบันทึกเสียงและตัดต่อ
  SADiE systems offer powerful and robust recording solutions and production tools you can depend on.
  ข้อมูลเพิ่มเติม...
 
 
  ไมโครโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ
  การบันทึกเสียงคุณภาพสูงเริ่มจากไมโครโฟนคุณภาพสูงและการใช้ง
านที่ถูกต้อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม...
  หม้อแปลงสำหรับงานเสียง
  Lundahl เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทรานสฟอร์เมอร์สำหรับใช้ในงานเสียงชั้นนำของโลก ที่คุณภาพสูงและมีให้ใช้งานครอบคลุมทุกความต้องการ ของผู้ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม...
 
 
เครื่องแก้เสียงที่เสียหายหรือมีเสียงรบกวนต่างๆกลับมาฟังได้ชัดเจนดังเดิม
 
  CEDAR เป็นระบบประมวลผลทางเสียงที่คุณภาพสูงสุด เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ใช้งานอยู่ทุกวันในห้องบันทึกเสียง หอสมุด ...
  ข้อมูลเพิ่มเติม...
 
  ตัวควบคุมสัญญาณภาพและเสียง
  เฟดเดอร์คอนโทรลสำหรับงาน เสียงและภาพของ Penny+Giles ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความคงทน
  ข้อมูลเพิ่มเติม...