Bộ chuyển đổi âm thanh  
     
  Sử dụng thiết bị chuyển đổi am thanh của Prism Sound đồng nghĩa sữ dụng chất lượng âm
  thanh tuyệt hảo và là biểu tượng của chất lượng.  
     
 
Sả̉n phẩm